Jurajskie tajemnice… w MULTICENTRUM ZODIAK

28 listopada uczestniczyliśmy w zajęciach warsztatowych poświęconych historii Wyżyny Krakowsko – Częstochowskiej.
Część naukowa prowadzona była w oparciu o prezentację multimedialną oraz eksponaty będące na co dzień własnością częstochowskiego Muzeum i pozwoliła nam poznać niezwykłych mieszkańców jurajskiego morza.
Warsztaty techniczne to z kolei pole do popisu dla wyobraźni i zdolności manualnych… Zbudowaliśmy okazałe warownie, które stanowią nieodzowny element krajobrazu Jury od setek lat.