20 LAT UCZNIOWSKIEGO KLUBU SPORTOWEGO „AWANS” 2003 – 2023

Uczniowski Klub Sportowy „AWANS” jest stowarzyszeniem sportowym, działającym przy Zespole Szkół Specjalnych nr 45 w Częstochowie w oparciu o Statut, Ustawę o Kulturze Fizycznej, wpisanym do ewidencji prowadzonej przez Prezydenta Miasta Częstochowa pod numerem 71 z dniem 22 października 2003 roku.

Już od dwudziestu lat z powodzeniem realizujemy zadania statutowe współpracując
z dyrektorem szkoły, władzami samorządowymi, klubami sportowymi oraz organizacjami działającymi na rzecz osób z niepełnosprawnością. Klub zrzesza uczniów, rodziców, nauczycieli, a działalność opiera na społecznej pracy swoich sympatyków.

Do najważniejszych naszych zadań należy: upowszechnianie kultury fizycznej, budzenie zamiłowania do różnych form aktywności ruchowej, wyrabianie nawyku zdrowego stylu życia oraz kształtowanie postawy sportowej zgodnej z zasadami „fair play”. Dzięki naszej pasji do sportu i nieustającemu zaangażowaniu udało się stworzyć klimat, w którym każdy uczeń niezależnie od swoich zdolności, umiejętności może realizować marzenia sportowe będąc akceptowanym i docenionym. Tradycją naszej aktywności stały się organizowane przez klub imprezy rekreacyjno-sportowe w których uczestniczy znaczna część szkolnej społeczności.

Ważnym zadaniem, które systematycznie realizujemy jest zdobywanie środków finansowych, przeznaczanych na działalność statutową klubu, oraz na wspieranie szkoły
w realizacji zadań dotyczących kultury fizycznej. Uczniowski Klub Sportowy „Awans”, podążając za nowymi i atrakcyjnymi formami aktywności fizycznej, opracował Program Szkolenia Sportowego oraz wdrożył w swoje działania innowację programową „Uczymy się grać w bocce”. Dotychczasowa działalność UKS „Awans” stanowi jedną z form promocji szkoły w środowisku lokalnym. Szczerze wierzymy, że wszystkie dotychczasowe działania wpływają na pozytywny wizerunek szkoły, dzięki czemu staje się ona dla ucznia i jego rodziców atrakcyjnym i godnym zainteresowania miejscem jego przyszłej edukacji.

W jubileuszowym roku wydany został album, zawierający historyczne, wzruszające zdjęcia przedstawiające osiągnięcia naszych reprezentantów podczas zmagań sportowych
w ostatnich dwóch dekadach. Album jest również podziękowaniem dla Dyrektora Szkoły
i wszystkich osób wspierających i zaangażowanych w działalność klubu.

Ze sportowym pozdrowieniem
UKS „AWANS”

XIX edycja Kampanii Białych Serc


Nasza szkoła kolejny raz przystąpiła do KAMPANII BIAŁYCH SERC. Akcja ta swoim zasięgiem obejmuje całą Polskę i jest Europejskim Solidarnym Protestem przeciwko Narkotykom i Przemocy.
Tegoroczna akcja trwa od 12 do 22 października 2023r. Nie możemy być obojętni na przemoc, uzależnienia i inne zagrożenia współczesnego świata !

Rajd pieszo-rowerowy

Wykorzystując okno pogodowe, 14 października wyruszyliśmy do Lasu Aniołowskiego.
Po pokonaniu trasy wróciliśmy do szkoły, gdzie czekały na nas następne atrakcje – sportowe, muzyczne i… kulinarne! Mamy nadzieję, że rajd wszystkim się podobał. Uczestnikom bardzo dziękujemy za przybycie i liczymy na obecność podczas kolejnych edycji!
PS Jak wiemy, termin rajdu zbiegł się z Dniem Edukacji Narodowej, ale nie tylko! Otóż 20 lat temu, 15 października 2003 roku powstał nasz UKS „Awans”! Zarząd klubu przekazał na ręce pani dyrektor album upamiętniający dwie dekady występów na sportowych arenach.
O samym jubileuszu szerzej już wkrótce!

Ślubowanie

Dzisiaj nowi uczniowie złożyli ślubowanie i uroczyście wstąpili w szeregi Zespołu Szkół Specjalnych nr 45 w Częstochowie. Wszyscy bardzo się cieszymy!

Poznajemy świat zawodów – część 2

W ramach programu „Poznajemy świat zawodów”, 10 października udaliśmy się z wizytą do pana Dariusza Dąbrowskiego, znanego rysownika, karykaturzysty i kolekcjonera dzieł sztuki. Oczywiście nie poszliśmy z pustymi rękoma. Tym razem mieliśmy dla naszego gospodarza pyszne śliwkowe ciasto, które upiekła mama Miłosza. Pan Dariusz z kolei uraczył nas nie tylko brzoskwiniową herbatą ale i wieloma opowieściami i anegdotkami ze swojego barwnego życia. Po raz kolejny przekonaliśmy się, że „mieć w życiu pasje – to żyć”. Dziękujemy bardzo!