INNOWACJE PEDAGOGICZNE

BOCCE – NOWA DYSCYPLINA SPORTOWA W NASZEJ SZKOLE

Innowacja pedagogiczna – programowa

Ta rekreacyjno – sportowa gra rzutna, której historia sięga V wieku p.n.e. jest sportem ogólnorozwojowym, nie wymagającym intensywnego wysiłku fizycznego, a jednocześnie wspaniałą rozrywką i doskonałym sposobem na aktywne spędzanie wolnego czasu.

Boccia to nie tylko kształtowanie sfery fizycznej, to usprawnianie intelektu, pamięci, koncentracji. Daje ona możliwość odnoszenia sukcesów, dzielenia się nimi z innymi, zwiększa wiarę we własne siły i możliwości. Wpływa pozytywnie na poczucie własnej wartości, dzieci doświadczają różnych emocji podczas gry, uczą się rozpoznawać i nazywać uczucia oraz kontrolować negatywne emocje. Spełnia jednocześnie wiele dodatkowych funkcji:

  • integracyjną – specyfika rozgrywki umożliwia uczestnictwo w grze zarówno osobom zdrowym, jak i graczom z niepełnosprawnością.
  • uspołeczniającą – umożliwia osobom z niepełnosprawnościami nawiązanie nowych znajomości oraz przyjaźni, stając się sposobem na wspólną aktywność, będącą pretekstem do wyjścia z domu oraz wejścia w towarzystwo innych ludzi,

rekreacyjną – omawiana gra staje się świetnym sposobem na wypełnienie wolnego czasu, angażując osoby z niepełnosprawnością do uczestnictwa w swego rodzaju aktywności sportowej,

terapeutyczną – boccia cechuje się usprawnieniem w sferze fizycznej, emocjonalnej oraz społecznej, stając się ciekawą i unikalną formą terapii.

Reasumując, należy zaznaczyć, że wysoki stopień elastyczności omawianej gry zapewnia możliwość jej wykorzystania zarówno w odniesieniu do młodszych, jak i dorosłych uczestników, cechujących się różnym poziomem funkcjonowania. Z uwagi na pełnione funkcje staje się coraz częściej wykorzystywaną formą aktywizowania i uspołeczniania osób niepełnosprawnych.

MYŚL PRZEWODNIA

Zdrowie dla człowieka jest jednym z najważniejszych życiowych priorytetów.

Warunkiem dobrego zdrowia jest odpowiednia sprawność motoryczna, kondycja fizyczna, dobre samopoczucie, umiejętność współdziałania w grupie i przede wszystkim wzmożona aktywność ruchowa. Przejawia się ona w różnych formach. Może to być zwykły codzienny spacer, ale również uprawianie różnych gier sportowych.

Reforma systemu oświaty, jej założenia oraz tendencje dają nauczycielowi możliwość opracowania własnych programów autorskich oraz innowacji pedagogicznych.

Dlatego też Uczniowski Klub Sportowy „Awans”, podążając za nowymi i atrakcyjnymi formami aktywności fizycznej, w oparciu o podstawę programową kształcenia ogólnego dla uczniów niepełnosprawnych intelektualnie w stopniu umiarkowanym i znacznym z 24.02.2017 oraz statut klubu postanowił opracować innowację programową pt. „Uczymy się grać w bocce”.

Głównymi założeniami innowacji są: zaszczepienie wśród uczniów ducha sportowego, pobudzenia do działania na rzecz aktywnego spędzania wolnego czasu, tak aby w przyszłości mieli odwagę uczestniczyć w grach i zabawach ruchowych nie odstając umiejętnościami od grupy rówieśniczej.

Wierzymy, że opracowana innowacja programowa pozwoli uatrakcyjnić proces nauczania, przyczyni się do poprawy wśród uczniów sprawności fizycznej, intelektualnej, społecznej, a sukcesem pedagogicznym będzie zmiana nastawienia do aktywności ruchowej.
mgr Wojciech Chądzyński