Ciekawostki o AAC

Komunikacja alternatywna i wspomagająca trafiła do Polski przed ponad 10 laty i od  tej pory rozwija się w naszym kraju dość dynamicznie. W Polsce od kilku lat działa Stowarzyszenia na rzecz Propagowania Wspomagających Sposobów Porozumiewania się „Mówić bez Słów”,  (www.aac.org.pl). Stowarzyszenie  zajmuje się budowaniem systemu pomocy osobom, które nie mówią lub mówią niezrozumiale dla otoczenia. Kształci specjalistów, próbuje wpływać na świadomość społeczną oraz propagować metody wspomagające możliwości komunikowania się.  Zamieszcza również na łamach stron internetowych  biuletyn z ciekawymi i inspirującymi artykułami dotyczącymi komunikacji alternatywnej i wspomagającej.

W Polsce korzystanie z metod AAC w pracy z dziećmi z niepełnosprawnością intelektualną nie jest jeszcze tak powszechne jak w krajach Europy zachodniej czy USA. Szacuje się, że od 8 do 12 osób na 1000 doświadcza poważnych zaburzeń związanych z porozumiewaniem się i potrzebuje wsparcia systemu AAC. Najczęściej korzysta się obecnie z  metod komunikacji alternatywnej i wspomagającej w pracy z dziećmi ze spektrum autyzmu oraz z mózgowym porażeniem dziecięcym, ale wciąż jeszcze niewiele ośrodków, szkół  na co dzień posługują się metodami AAC.  Jaki jest tego powód?. Z pewnością  wynika to ze  stereotypu, że stosowanie metod AAC zniechęca dzieci do rozwijania umiejętności komunikowania się za pomocą mowy dźwiękowej (polskie i zagraniczne badania  wskazują, że jest wręcz odwrotnie), a także z faktu, że stosowanie AAC wymaga ogromnego wkładu pracy nauczycieli, rodziny, tym bardziej, że system powinien być dobrany do potrzeb i możliwości konkretnego użytkownika i mocno zindywidualizowany oraz stale dostosowywany do nowego zasobu pojęć.
W marcu 2018 roku w Krakowie gościła Nauczycielka AAC Holly Peartree z Bridge School  w Kalifornii, która  przedstawiła prezentację na temat: Ewolucja indywidualnego systemu komunikacji użytkownika AAC oraz podzieliła się swoimi wieloletnimi doświadczeniami i dylematami związanymi z wykorzystaniem AAC w pracy z uczniami mającymi trudności w komunikowaniu się.

Stephen Hawking  brytyjski astrofizyk, kosmolog, fizyk teoretyczny cierpiący na stwardnienie zanikowe boczne przez kilkanaście lat był użytkownikiem AAC.

Październik od 2007 roku w Polsce stał się Międzynarodowym Miesiącem AAC. Z tej okazji co roku organizowane są imprezy podczas, których propagowane są alternatywne i wspomagające metody porozumiewania się. Niezwykłe spotkania użytkowników AAC i ich rodzin często ze zdrowymi rówieśnikami są naturalną okazją do poznania sposobów komunikowania się dzieci mających trudności w porozumiewaniu się   oraz dużych możliwości jakie w nich tkwią.