Wigilijne spotkanie

Zgodnie z naszym szkolnym zwyczajem 17.12.2019r. mieliśmy okazje przeżywania magicznej, świątecznej atmosfery z naszymi uczniami i rodzicami przy wspólnym stole. Tego dnia odbyła się Wigilia w klasach. Wszyscy zasiedli do świątecznego stołu na którym znajdowały się potrawy przygotowane przez rodziców. Było łamanie się opłatkiem i śpiewanie kolęd. Każdą klasę odwiedziła grupa kolędników, której przewodziła  pani Dyrektor ze świątecznymi i noworocznymi życzeniami.

Czytaj dalej

„ŚWIĘTY MIKOŁAJ DLA KRESÓW”

W dniach 5-12 listopada 2019 r.
nasza szkoła brała udział w akcji:
„ŚWIĘTY MIKOŁAJ DLA KRESÓW”

Do akcji  szkoła przystąpiła we współpracy z Towarzystwem Patriotycznym „KRESY” oraz Wydziałem Edukacji Urzędu Miasta Częstochowy. Tegoroczna akcja miała formę zbiórki publicznej, której celem było zebranie środków pieniężnych z przeznaczeniem na zakup artykułów szkolnych, pomocy dydaktycznych, artykułów żywnościowych oraz innych form pomocy materialnej Polakom mieszkającym na Kresach. W naszej szkole zbiórka przeprowadzona była poprzez:

  • kwestowanie do oznaczonych puszek przez wolontariuszy w dniach 5 – 6 listopada na terenie szkoły – wolontariuszami byli uczniowie naszej szkoły za zgodą ich rodziców
  • dobrowolną zbiórkę pieniężną w dniach 5-12 listopada do oznaczonych puszek znajdujących się w szatni i w sekretariacie szkoły.

Uczniowie wraz z rodzicami oraz nauczycielami wykonali kartki świąteczne dla dzieci mieszkających na kresach. Akcja zakończyła się 12 listopada przekazaniem puszek i kartek świątecznych do siedziby Towarzystwa Patriotycznego „KRESY” przy ul. Michałowskiego 28A. Serdecznie dziękujemy całej Społeczności Szkolnej za wsparcie akcji. Cieszymy się, że mogliśmy uczestniczyć w tak szlachetnej idei.
V.S.

OPIEKA STOMATOLOGICZNA DLA UCZNIÓW

NZOZ Przychodnia Stomatologiczna „Eskulap-med” przy ul. Nowowiejskiego 24 w Częstochowie będzie wykonywała świadczenia ogólnostomatologiczne dla dzieci i młodzieży do ukończenia 18. roku życia oraz profilaktyczne świadczenia stomatologiczne dla dzieci i młodzieży do ukończenia 19 roku życia.

Czytaj dalej