105 Rocznica Odzyskania Niepodległości

10 listopada 2023r. o godzinie 11:11 nasza szkoła przystąpiła do akcji „Szkoła do Hymnu” wspólnie odśpiewując „Mazurka Dąbrowskiego”.
105 Rocznicę Odzyskania Niepodległości przez Polskę uczniowie uświetnili wspaniałą patriotyczną inscenizacją.