Opieka Stomatologiczna

NZOZ Przychodnia Stomatologiczna „Eskulap-med” przy ul. Nowowiejskiego 24 w Częstochowie będzie wykonywała świadczenia ogólnostomatologiczne dla dzieci i młodzieży do ukończenia 18. roku życia oraz profilaktyczne świadczenia stomatologiczne dla dzieci i młodzieży do ukończenia 19 roku życia.

Świadczenia stomatologiczne udzielane będą po wcześniejszym zgłoszeniu
z uwzględnieniem uprzywilejowanych uczniów:

w poniedziałki i wtorki od 9.00 do 18.00,
w środy od 11.00 do 17.00,
w czwartki od 13.00 do 18.00,
w piątki od 10.00 do 18.00,
w soboty od 8.00 do 14.00

W sytuacjach nagłych (np. ból zęba, uraz) przyjęcia ucznia odbywają się
w dniu zgłoszenia.
Warunkiem objęcia ucznia opieką jest posiadanie legitymacji szkolnej oraz uzyskanie pisemnej zgody rodziców/opiekunów prawnych.

Kontakt:
„ESKULAP-MED” tel. 034 324 47 96, 693 116 376