Pielęgniarka

GABINET PROFILAKTYKI ZDROWOTNEJ
I POMOCY PRZEDLEKARSKIEJ
CZYNNY OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU W GODZINACH
8.00 – 15.35