Koła zainteresowań

UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY „AWANS”

Uczniowski Klub Sportowy „AWANS” jest stowarzyszeniem sportowym posiadającym osobowość prawną, działającym przy Zespole Szkół Specjalnych nr 45 w Częstochowie w oparciu o Statut, Ustawę o Kulturze Fizycznej, wpisanym do ewidencji prowadzonej przez Prezydenta Miasta Częstochowa pod numerem 71 z dniem 22 października 2003 roku. Zrzesza uczniów, rodziców, nauczycieli i sympatyków, a do najważniejszych jego zadań należy: upowszechnianie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży niepełnosprawnej, budzenie zamiłowania do różnych form aktywności ruchowej, wychowanie dzieci poprzez sport,  wdrażanie do zdrowej rywalizacji w duchu „fair play”,  wyrabianie nawyku zdrowego stylu życia, przygotowanie uczniów do udziału w zawodach rekreacyjno -sportowych,  zapewnienie uczniom udziału w  zajęciach pozalekcyjnych. Uczniowski Klub Sportowy „Awans” współpracuje z organizacjami działającymi na rzecz osób niepełnosprawnych: ŚSZS, MOSIR. Współorganizujemy z Ludowym Klubem Sportowym „Gol Start” największą
i najatrakcyjniejszą na terenie powiatu, Olimpiadę Sportową RAZEM. Reprezentanci naszego klubu, mogą zaprezentować swoje umiejętności uczestnicząc w licznych olimpiadach i turniejach sportowych: Olimpiada Sportowa Razem, Letnia Olimpiada „Przełam bariery,  Halowa Olimpiada „Sprawni Inaczej”,  Paraolimpiada Mikołajkowa,Turniej tenisa stołowego. Uczniowski Klub Sportowy „Awans” zdobywa również środki finansowe, składając oferty konkursowe do Urzędu Miasta. Nasze wnioski są pozytywnie rozpatrywane, a otrzymane środki finansowe przeznaczamy na działalność statutową klubu oraz na wspieranie szkoły w zadaniach dotyczących kultury fizycznej. Pozytywny wizerunek naszego Klubu sprzyja pozyskiwaniu nowych sympatyków, przyjaciół, którzy wspierają nas zarówno finansowo jak i rzeczowo.
Uczniowski Klub Sportowy „Awans”, podążając za  nowymi i atrakcyjnymi formami aktywności fizycznej,  opracował Program Szkolenia Sportowego oraz innowację programową  „Uczymy się grać w bocce”, które są pomocne w rozwijaniu sprawności fizycznej oraz wdrażaniu naszych uczniów do czynnego wypoczynku.
Wszystkie aktualne informacje, zdjęcia z wydarzeń sportowych  są dostępne na stronie internetowej oraz facebooku naszej szkoły.Dotychczasowe działania UKS „Awans”, stanowią jedną z form  promocji naszej szkoły w środowisku lokalnym. 

Prezes UKS”Awans”.DRUŻYNA HARCERSKA NS „PROMIENIE”

W naszej szkole od wielu już lat działa drużyna harcerska Nieprzetartego Szlaku 16 CDH NS Promienie (poprzednia nazwa drużyny brzmiała 16 CDH NS Słoneczka).
Drużyna wchodzi w skład IV Szczepu Harcerskiego Kamyk im. hm. A. Kamińskiego. Bierzemy czynny udział w życiu środowiska lokalnego. Uczestniczymy w uroczystościach miejskich (obchody Dnia Niepodległości), imprezach i uroczystościach Hufca ZHP Częstochowa (zlot hufca, Betlejemskie Światło Pokoju, konkursy), w różnych akcjach charytatywnych, zbiorkach i spotkaniach integracyjnych z innymi środowiskami Nieprzetartego Szlaku (Integracyjna Olimpiada Uśmiechu, spotkania opłatkowe,kolędowanie, zbiórki z okazji Dnia Myśli Braterskiej). Zdobywamy różne sprawności i odznaki np.:
„Jubileuszowa Odznaka 100 lat ZHP i Niepodległości”
Celami działania drużyny są:
– promowanie wartości Prawa Harcerskiego,
– promowanie zdrowego stylu życia, wolnego od nałogów, aktywnego wypoczynku
i rekreacji
– kształtowanie postaw patriotycznych i proekologicznych,
– rozwijanie umiejętności współdziałania w grupie,
– zdobywanie sprawności harcerskich,
– kształtowanie i rozwijanie umiejętności i kompetencji społecznych,
– rozwijanie umiejętności i sprawności niezbędnych w codziennym życiu,
– przygotowanie harcerzy do pełnienia różnych ról, poprzez uczestnictwo
w życiu społecznym  i kulturalnym,
– stymulowanie i rozwijanie sprawności fizycznej.


ZESPÓŁ TEATRALNY „PIGMALION” 

„Pigmalion” to szkolny zespół teatralny, który działa od 2003 roku. Głównym celem jest wspomaganie rozwoju młodego człowieka, dokonywanie w nim pozytywnych zmian, uwrażliwianie go na potrzeby otaczającego świata oraz przygotowanie do aktywnego uczestnictwa w życiu kulturalnym społeczeństwa. Uczniowie mają okazję do rozwoju własnych zainteresowań, ćwiczą swoją pamięć, nabywają umiejętności poruszania się po scenie oraz współpracują w grupie.
Przez cały rok szkolny, podczas zajęć edukacyjnych stosujemy scenki dramowe, zabawy tematyczne oraz rozwijamy zainteresowania literaturą i słowem mówionym dostosowując metody do indywidualnych możliwości uczniów.  Włączamy również uczniów nie posługujących się mową, wyposażając ich w narzędzia do komunikacji alternatywnej i wspomagającej AAC, takie jak: komunikatory czy tablety z oprogramowaniem MÓWIK. Ponadto każdego roku przygotowujemy uczniów do występów podczas ważnych uroczystości szkolnych takich jak: Dzień Edukacji Narodowej, Jasełka, Dzień Matki i Ojca, Święto Szkoły czy zakończenie roku szkolnego. Podczas ich przygotowania uczniowie wcielają się w różne role, są zapoznawani ze scenariuszem, podkładem muzycznym oraz scenografią. Nasze wspólne działania prezentujemy przed społecznością szkolną, rodziną oraz zaproszonymi gośćmi.
Ważną rolę odgrywają cykliczne wyjścia do częstochowskiego Teatru im. A.Mickiewicza w Częstochowie, które pozwalają uczniom zaobserwować na czym polega zawodowa praca aktora oraz jak wygląda profesjonalny teatr. Mają również możliwość przeżycia czegoś magicznego, przeniesienia się w inny świat oraz skupienia na żywym obrazie scenicznym.


ZESPÓŁ INSTRUMENTALNO – WOKALNY „GUIRO”

GUIRO to zespół instrumentalno-wokalny, działający od 1999 r. przy Zespole Szkół Specjalnych nr 45 w Częstochowie. Powstał z inicjatywy mgr Wojciecha Kwaśniaka. Z grupą współpracowali również inni nauczyciele naszej szkoły: mgr Anna Kajda, mgr Violetta Snarska, mgr Halina Leszczyńska i mgr Justyna Szalińska. Zespół reprezentuje szkołę na wielu przeglądach muzycznych i festiwalach, a także zapewnia oprawę muzyczną szkolnych uroczystości. Najważniejszymi imprezami, w których uczestniczy GUIRO są: Festiwal Szkolnych Zespołów Artystycznych „Muzyczna Scena Integracji,” Gala Piosenki, organizowana przez Przedszkole Integracyjne nr 43 i Koncert Kolęd w Klubie „Politechnik.” Podczas pierwszych występów grupa nawiązywała do stylistyki prymitywnych zespołów z Czarnego Lądu („Kołysanka afrykańska”). Później w repertuarze pojawiły się covery znanych utworów w bardziej złożonych aranżacjach, m.in.: „Easy” Lionela Richie, „Solitude” Black Sabbath, „Pamiętam ciebie z tamtych lat” Krzysztofa Krawczyka, „Down on the corner” Creedence Clearwater Reviwal, „Zabierz mnie” Arki Noego, „Mistletoe and wine” Cliffa Richarda, „Kołysanka dla Misiaków” Martyny Jakubowicz, „Póki uśmiech na twarz dziecka” Breakout, utwory z repertuaru White Stripes i wiele innych. Zespół charakteryzuje oryginalne, subtelne brzmienie, które zawdzięcza między innymi kultowym metalofonom nieodżałowanej częstochowskiej firmy „Melodia.” Członkowie GUIRO wykorzystują również wiele rzadko spotykanych instrumentów perkusyjnych, takich jak Boom whackers i Drum shapes.


SZKOLNE KOŁO KRAJOZNAWCZO – TURYSTYCZNE PTTK

Koło powstało w naszej szkole we wrześniu 2007 roku. Inicjatorami założenia SKKT PTTK byli pani Małgorzata Włodarczyk i pan Emilian Hutny. Jesteśmy jednym z liczniejszych szkolnych kół PTTK i prekursorami turystyki pieszej wśród szkół specjalnych w Częstochowie. W chwili obecnej koło liczy 19 członków, są nimi nasi uczniowie, ich rodzice oraz nauczyciele. Od początku działalności szkolnego koła bierzemy udział w rajdach, złazach i wycieczkach górskich organizowanych przez Regionalny Oddział PTTK w Częstochowie. Dzięki tym wyprawom możemy miło spędzać czas wolny oraz podziwiać piękne rejony kraju – Beskidy, Jurę Krakowsko-Częstochowską. Dla członków koła i ich rodzin udało nam się również zorganizować dwa kuligi zimowe w okolicach Częstochowy. W swojej działalności możemy pochwalić się również nagrodami i wyróżnieniami zdobytymi w konkursach plastycznych organizowanych przez Regionalny Oddział PTTK w Częstochowie. Mamy nadzieję, że do naszego koła przyłączą się nowi uczniowie i ich opiekunowie. Zapraszamy i do zobaczenia na turystycznych szlakach!


ZESPÓŁ  MUZYCZNO – TANECZNY „BIS”

Zespół muzyczno – taneczny „ Bis” działa w naszej szkole od wielu lat. Uczniowie reprezentują szkołę, a zarazem prezentują swoje umiejętności  na Festiwalu „Muzyczna Scena Integracji”, podczas Przeglądu Teatralno-Muzycznego Osób z Niepełnosprawnością „Maskarada” oraz na uroczystościach szkolnych. Autorskie choreografie do występów są przygotowywane podczas zajęć tanecznych oraz muzyczno – ruchowych. W przygotowanie do występów członkowie zespołu wkładają nie tylko dużo pracy, ale też pasji. Każdy występ wywołuje wiele pozytywnych emocji, natomiast przygotowania do występów poprawiają kondycję psychofizyczną naszych uczniów.


SZKOLNE KOŁO WOLONTARIATU

W roku szkolnym 2021/2022 powstało w naszej szkole Szkolne Koło Wolontariatu. Wolontariuszem może zostać każdy – zarówno uczniowie jak i nauczyciele.

Cele i założenia

  1. Rozwijanie wśród uczniów postaw otwartości i wrażliwości na potrzeby szkolnego i lokalnego środowiska.
  2. Zapoznawanie z ideą wolontariatu
  3. Przygotowywanie uczniów do podejmowania pracy wolontariusza.
  4. Umożliwianie uczniom podejmowania działań na rzecz potrzebujących pomocy.
  5. Wspieranie ciekawych inicjatyw i działań edukacyjnych.
  6. Pomoc szkolnym rówieśnikom w trudnych sytuacjach.
  7. Rozwijanie pasji i zainteresowań uczniów.

SKW współpracuje z wieloma organizacjami m. in. schroniskiem dla bezdomnych zwierząt, Sztabem WOŚP w Częstochowie, Stowarzyszeniem Kresy. Wolontariusze biorą udział w wielu akcjach zarówno zaplanowanych jak I tych planowanych spontanicznie, na bieżąco
i wynikających z potrzeb środowiska lokalnego.