DOKUMENTY SZKOLNE

Statuty:

Zespół Szkół Specjalnych nr 45 w Częstochowie


Szkoła Podstawowa Specjalna nr 45


Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy nr 2

Program Wychowawczo – Profilaktyczny Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 45


Program Wychowawczo – Profilaktyczny Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy nr 2

Program realizacji doradztwa zawodowego dla Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 45
w Częstochowie

Program realizacji doradztwa zawodowego dla Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy nr 2 w Częstochowie

Wykaz podręczników i materiałów edukacyjnych dla Szkoły Podstawowej i Szkoły Przysposabiającej do Pracy na rok szkolny 2022/2023

Program realizacji doradztwa zawodowego dla Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy nr 2 w Częstochowie na rok szkolny 2022/2023

Program realizacji doradztwa zawodowego dla Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 45
w Częstochowie
na rok szkolny 2022/2023