Jurajskie tajemnice… w MULTICENTRUM ZODIAK

28 listopada uczestniczyliśmy w zajęciach warsztatowych poświęconych historii Wyżyny Krakowsko – Częstochowskiej.
Część naukowa prowadzona była w oparciu o prezentację multimedialną oraz eksponaty będące na co dzień własnością częstochowskiego Muzeum i pozwoliła nam poznać niezwykłych mieszkańców jurajskiego morza.
Warsztaty techniczne to z kolei pole do popisu dla wyobraźni i zdolności manualnych… Zbudowaliśmy okazałe warownie, które stanowią nieodzowny element krajobrazu Jury od setek lat.

Święty Mikołaj na Kresach

Nasza szkoła po raz kolejny włączyła się do akcji charytatywnej
„Święty Mikołaj na Kresach” organizowanej przez Urząd Miasta Częstochowy wraz z Towarzystwem patriotycznym „Kresy”.

Dzięki państwa zaangażowaniu przygotowane paczki wyruszą wkrótce do naszych rodaków mieszkających na Kresach wschodnich. W tym roku trafią do:
Szumska, Mickun, Jaszun na Litwie;
Rezekne  – Łotwa;
Stary Konstantynów, Borysław, Berdyczów, Huhań – Ukraina.

Dziękujemy za wielkie serce, empatię i hojność.

105 Rocznica Odzyskania Niepodległości

10 listopada 2023r. o godzinie 11:11 nasza szkoła przystąpiła do akcji „Szkoła do Hymnu” wspólnie odśpiewując „Mazurka Dąbrowskiego”.
105 Rocznicę Odzyskania Niepodległości przez Polskę uczniowie uświetnili wspaniałą patriotyczną inscenizacją.

PAŹDZIERNIK MIESIĄCEM AAC

W tym roku MIESIĄC AAC przebiegał pod hasłem: „To było coś! Pamiętne chwile z AAC”. Wspominaliśmy szkolne obchody z lat wcześniejszych, organizując wystawę fotograficzną dla uczniów, nauczycieli i rodziców, a także pokaz slajdów przedstawiających szkolne obchody MIESIĄCA AAC.

Ponadto zorganizowaliśmy warsztaty integracyjne dla klas najmłodszych i uczniów zajęć rewalidacyjno-wychowawczych, ćwiczenia czytania uczestniczącego utworu pt.: „Nie zabieraj tego Jerzy, to do Ciebie nie należy” z wykorzystaniem komunikatorów i tablicy multimedialnej, śpiewanki-pokazywanki, zagadki z wykorzystaniem gestów Makatonu, a w klasach wykonaliśmy plakaty związane z tematyką jesienną, również wykorzystując symbole Mówika i PCS. Nagraliśmy także filmik przedstawiający prezentację piosenki Michała Cieśli pt.: „Lepszy świat” oczywiście przy użyciu gestów Makatonu i symboli Mówika.

Nasze działania zostały zauważone przez Stowarzyszenie „Mówić bez Słów – ISAAC Polska” z czego niezmiernie się cieszymy! Na zakończenie można powiedzieć o tegorocznych obchodach MIESIĄCA AAC „To było coś!”.