Szanowni Państwo

Polecany

W związku z czasowym ograniczeniem funkcjonowania szkół mającym na celu zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19 zajęcia szkolne odbywają się obecnie z użyciem metod i technik kształcenia na odległość. Wobec powyższego zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych („RODO”)  informuję, że:

Czytaj dalej

KOMUNIKAT

Polecany

SZANOWNI   RODZICE I DRODZY UCZNIOWIE

Dyrektor szkoły informuje, że na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r., w okresie od dnia 25 marca do 10 kwietnia 2020 r. zadania Zespołu Szkól Specjalnych nr 45 realizowane będą z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość .

W przypadku naszej szkoły, w celu wsparcia każdego ucznia indywidualnie i jego rodziców, wychowawcy klas oraz nauczyciele realizujący zajęcia nauczania indywidualnego i zajęcia rewalidacyjno – wychowawcze, będą na bieżąco oraz z ustaloną z Państwem częstotliwością, informować o dostępnych materiałach i możliwych formach ich realizacji.

Drodzy Rodzice i  Uczniowie liczymy na zrozumienie i współpracę. Jesteśmy do Waszej dyspozycji, pozdrawiamy, życzymy  dużo  zdrowia.

Zostańcie w domu, bądźcie bezpieczni, jesteśmy osobno, ale razem 😊

Informacja dla Rodziców

Polecany

Jak zorganizować dzieciom warunki do nauki w domu, jak motywować i wspierać dzieci do systematycznego uczenia się poza szkołą.

Wszyscy znaleźliśmy się w nietypowej i wyjątkowo kryzysowej sytuacji, właściwie nikt z nas nie pamięta podobnych czasów, w których ludzkość musiałaby się mierzyć z zagrożeniem epidemiologicznym na taką skalę. Ta sytuacja wymusza na nas nowe rozwiązania, aby zaadoptować się do nowych, przejściowych warunków życia i jednocześnie, w inny niż dotychczas, realizować ważne cele: uczenia się, pracy, dbania o podstawowe potrzeby własne i bliskich nam osób.

Czytaj dalej

WAŻNE! Bezpieczeństwo w sieci.

Polecany

Uczniu i Rodzicu jeżeli korzystasz z technologii informacyjno-komunikacyjnej zadbaj  o bezpieczeństwo w sieci poprzez:

  • Zainstalowanie na komputerze programu antywirusowego.
  • Zadbanie o to, aby był to program zawsze aktualny.
  • Stosowanie trudnych do odgadnięcia haseł.
  • Nie otwieranie plików nieznanych typów, czytanie uważnie pojawiających się na ekranie komunikatów, nie reagowanie na te, które zalecają otwarcie jakiegoś pliku od nieznanego dostawcy.
  • Zwracanie uwagi, w co klikamy, bo przypadkiem możemy ściągnąć wirusa z plikiem muzycznym czy filmem.

Ogłoszenie

Polecany

W związku z potencjalnym ryzykiem zakażenia koronawirusem zostaje wyłączony
z użytkowania, na czas nieokreślony, znajdujący się na terenie Zespołu Szkół Specjalnych nr 45 plac zabaw wraz z całym terenem wokół szkoły.

Dyrektor szkoły
Anna Kajda

Polecany

W związku z obecną sytuacja epidemiologiczną w kraju
 i działaniami profilaktycznymi związanymi z zapobieganiem
rozprzestrzeniania się koronawirusa informujemy,
 że od 16 marca 2020r. do odwołania
w Szkole nie będzie prowadzona
bezpośrednia obsługa interesanta zewnętrznego.

W razie potrzeby proszę kontaktować się ze Szkołą
telefonicznie w godz. pracy 7.30-15.30 – tel. 34 324 65 35
lub za pośrednictwem poczty elektronicznej zss45@edukacja.czestochowa.pl

                                                                                              Dyrektor szkoły
Anna Kajda

OGŁOSZENIE

Polecany

Zawieszenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych
w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych

11.03.2020

Od 12 do 25 marca br. funkcjonowanie jednostek systemu oświaty zostaje czasowo ograniczone. Oznacza to, że w tym okresie przedszkola, szkoły i placówki oświatowe zarówno publiczne, jak i niepubliczne nie będą prowadziły zajęć dydaktyczno – wychowawczych. To decyzja Ministra Edukacji Narodowej wynikająca z konieczności zapobiegania rozprzestrzenianiu się koronawirusa.

Czytaj dalej

DZIEŃ OTWARTY – ODWOŁANY

Polecany

W związku z zawieszeniem funkcjonowania placówek oświatowych od 12 do 25 marca br. informujemy, że zaplanowany na 26 marca Dzień Otwarty zostanie przełożony na inny, późniejszy termin.