OFERTA EDUKACYJNA

Najskuteczniejszą, najefektowniejszą formą edukacji
uczniów z niepełnosprawnością intelektualną jest
NAUCZANIE CAŁOŚCIOWE.
Dlatego w naszej szkole pracujemy systemem bloków terapeutycznych,
gdzie przerwy ustala nauczyciel w zależności od możliwości
i potrzeb psychofizycznych uczniów.

Zajęcia edukacyjne prowadzone są z wykorzystaniem
specjalistycznych metod i form pedagogicznych.
Każdy uczeń w naszej szkole objęty jest
INDYWIDUALNYM PROGRAMEM EDUKACYJNO – TERAPEUTYCZNYM
uwzględniającym możliwości i potrzeby ucznia. Programy te opracowywane są przez zespół specjalistów: nauczyciele terapeuci, psycholog, logopeda, terapeuta ruchowy.
Każdy uczeń objęty jest zajęciami rewalidacyjnymi
i pomocą psychologiczno – pedagogiczną.

CELE EDUKACYJNO – WYCHOWAWCZE REALIZOWANE SĄ PODCZAS RÓŻNEGO RODZAJU TERAPII:

 • terapii edukacyjnej
 • terapii metodą Tomatisa
 • terapii zajęciowej
 • terapii ruchowej, w tym terapii ręki
 • terapii Biofeedback
 • logoterapii
 • komunikacji alternatywnej i wspomagającej AAC
 • terapii jedzenia, karmienia terapeutycznego
 • muzykoterapii
 • stymulacji polisensorycznej
 • arteterapii
 • dogoterapii
 • terapii integracji sensorycznej (SI)

Realizacji naszych celów sprzyja systematyczna współpraca z rodzicami.

ATUTY NASZEJ SZKOŁY TO:

 • wykwalifikowana kadra pedagogiczna: oligofrenopedagodzy, logopedzi, neurologopedzi, psycholog, terapeuci ruchowi, surdopedagodzy, tyflopedagodzy, dogoterapeuci, certyfikowany terapeuta integracji sensorycznej, terapeuci komunikacji alternatywnej i wspomagającej AAC,
 • budynek przystosowany do potrzeb uczniów z niepełnosprawnością ruchową; winda,
 • plac rekreacji dostosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnością ruchową,
 • wyposażenie w sprzęt rehabilitacyjny oraz specjalistyczne pomoce,
 • sala doświadczania świata,
 • sala zajęć logopedycznych,
 • gabinet do terapii metodą Tomatisa,
 • sala do terapii ruchowej,
 • pracownia gospodarstwa domowego,
 • codzienna opieka pielęgniarki szkolnej,
 • zajęcia świetlicowe,
 • własna stołówka,
 • doświadczony i przyjazny personel pomocniczy,
 • bardzo dobra lokalizacja, dogodny dojazd środkami MPK,
 • Punkt Konsultacyjny komunikacji alternatywnej i wspomagającej AAC,
 • realizacja projektów i programów rządowych i europejskich,
 • prozdrowotne programy profilaktyczne,
 • zajęcia otwarte dla rodziców
 • bogaty kalendarz uroczystości szkolnych,
 • biblioteka z księgozbiorem dla uczniów,
 • liczne spotkania integracyjne ze środowiskiem lokalnym

W naszej szkole zapewniamy dobrą atmosferę nauki i zabawy, promujemy wartość edukacji. Każdy sukces ucznia jest zauważony i doceniony. Dbamy o profesjonalne podejście do ucznia z niepełnosprawnością sprzężoną.
Posiadamy certyfikat Miejsce przyjazne osobom z niepełnosprawnością „
przyznany przez Prezydenta Miasta Częstochowy.