BohaterON w Twojej szkole 2020. Pokaż, że pamiętasz!

Drużyna harcerska z naszej szkoły wzięła udział w kampanii BohaterON. Jej celem jest zainteresowanie uczniów tematem II wojny światowej i Powstania Warszawskiego. Naszym zadaniem, po zapoznaniu z tematem, było przygotowanie pamiątki – kartki z życzeniami dla Powstańców Warszawskich.
A.M.