Październik miesiącem AAC

   Od wielu lat w Zespole Szkół Specjalnych nr 45 w Częstochowie  październik obchodzimy jako miesiąc Komunikacji Alternatywnej i Wspomagającej. Tegoroczne hasło Miesiąca AAC brzmi „Wspólnie przełamując milczenie”.  Nasi uczniowie korzystają z różnych  systemów komunikacyjnych: PCS, symboli Mówika i gestów Makaton.
Dużo naszych uczniów posługuje się tabletami z oprogramowaniem Mówik.

Jest to w pełni polskie oprogramowanie, wyposażone w polską syntezę mowy kobiecą i męską oraz 9700 symboli. Jest przeznaczone dla osób w różnym wieku, głównie z afazją, autyzmem, upośledzeniem umysłowym, zespołem Downa, mózgowym porażeniem dziecięcym, dysartrią, które nie mogą porozumiewać się mową w sposób zrozumiały dla innych. Ma możliwość dostosowania interfejsu do różnych upośledzeń, niepełnosprawności ruchowej, wieku i płci. Istnieje również możliwość robienia i wstawiania zdjęć, własnych grafik i obrazów z internetu.                          
Użytkownik może tworzyć z symboli całe zdania i wypowiedzi, które są odczytywane przez syntezę mowy. Użytkownicy korzystający z liter, mogą pisać informacje za pomocą klawiatury ekranowej i odczytywać je za pomocą syntezy mowy. Układ tablic dynamicznych pozwala na tworzenie gramatycznie poprawnych wypowiedzi w języku polskim.
Zestaw symboli dostosowany jest do języka polskiego, naszego kręgu kulturowego i jest ciągle poszerzany.
A.K.