Październik miesiącem AAC

   Od wielu lat w Zespole Szkół Specjalnych nr 45 w Częstochowie  październik obchodzimy jako miesiąc Komunikacji Alternatywnej i Wspomagającej. Tegoroczne hasło Miesiąca AAC brzmi „Wspólnie przełamując milczenie”.  Nasi uczniowie korzystają z różnych  systemów komunikacyjnych: PCS, symboli Mówika i gestów Makaton.
Dużo naszych uczniów posługuje się tabletami z oprogramowaniem Mówik.

Jest to w pełni polskie oprogramowanie, wyposażone w polską syntezę mowy kobiecą i męską oraz 9700 symboli. Jest przeznaczone dla osób w różnym wieku, głównie z afazją, autyzmem, upośledzeniem umysłowym, zespołem Downa, mózgowym porażeniem dziecięcym, dysartrią, które nie mogą porozumiewać się mową w sposób zrozumiały dla innych. Ma możliwość dostosowania interfejsu do różnych upośledzeń, niepełnosprawności ruchowej, wieku i płci. Istnieje również możliwość robienia i wstawiania zdjęć, własnych grafik i obrazów z internetu.                          
Użytkownik może tworzyć z symboli całe zdania i wypowiedzi, które są odczytywane przez syntezę mowy. Użytkownicy korzystający z liter, mogą pisać informacje za pomocą klawiatury ekranowej i odczytywać je za pomocą syntezy mowy. Układ tablic dynamicznych pozwala na tworzenie gramatycznie poprawnych wypowiedzi w języku polskim.
Zestaw symboli dostosowany jest do języka polskiego, naszego kręgu kulturowego i jest ciągle poszerzany.
A.K.

„CZTERY KOLORY – CZTERY ŻYWIOŁY”

W naszej szkole rozpoczęliśmy innowację pedagogiczną pt: „Cztery kolory – cztery żywioły”. Została ona opracowana dla uczniów klasy VII Szkoły Podstawowej oraz dla uczniów ostatnich klas Szkoły Przysposabiającej do Pracy. Nadrzędnym celem innowacji jest dokładniejsze poznanie czterech żywiołów, bez których nie byłoby życia na ziemi czyli ognia, wody, powietrza i ziemi oraz kolorów, które je charakteryzują i się z nimi najbardziej kojarzą.
Realizację zadań rozpoczęliśmy od koloru czerwonego czyli żywiołu ognia. Zapraszamy na fotorelację.
A.M.

Dzień głośnego czytania

29 września obchodzimy Dzień Głośnego Czytania. Słuchanie wierszy rozwija inteligencję, wzbogaca słownictwo, uczy ładnego budowania zdań i zachęca do samodzielnej nauki. Czytajmy głośno dzieciom każdego dnia 🙂
A.S.N.

AKCJA „KWIATY ZA ELEKTROGRATY” ZAKOŃCZONA SUKCESEM

We wrześniu nasza szkoła ponownie wzięła udział w ogólnopolskiej akcji: „KWIATY ZA ELEKTROGRATY”, organizowanej przez sieć sklepów Castorama. Akcja ma na celu propagowanie postaw proekologicznych i uczenie obchodzenia się ze zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym w trosce o środowisko naturalne. Każda kolejna edycja cieszy się coraz większą popularnością, co jest dowodem na rosnącą świadomość właściwego gospodarowania elektroodpadami. Nasi uczniowie, rodzice uczniów oraz pracownicy szkoły uczestniczyli w szkolnej zbiórce elektrośmieci, które zostały przekazane do sklepu Castorama. W zamian otrzymaliśmy sadzonki wrzosów, które posadziliśmy na terenie szkolnym. Wspólnie dbamy o nasze środowisko naturalne.
V.S.

„EKOLOGIA NA CO DZIEŃ – JESTEM EKO”

W nowym roku szkolnym  2020/21 rozpoczęliśmy innowację pedagogiczną zatytułowaną „EKOLOGIA NA CO DZIEŃ – JESTEM EKO”, która jest realizowana przez uczniów klasy ósmej, a także uczniów innych klas z uwzględnieniem zasad bezpieczeństwa w związku z sytuacją epidemiczną. Innowacja ma na celu szerzenie idei ochrony środowiska naturalnego, popularyzację wiedzy ekologicznej, rozwijanie zdolności poznawczych oraz wrażliwości na problemy środowiska przyrodniczego poprzez bezpośredni kontakt z przyrodą, kształtowanie postaw proekologicznych. Realizację postawionych celów rozpoczęliśmy od prac ogrodniczych w klasie oraz w ogródku szkolnym. Przed nami wiele ciekawych, ekologicznych wyzwań!
V.S.