Doradztwo zawodowe

Nasi uczniowie szkoły przysposabiającej do pracy i klasy 8 szkoły podstawowej uczestniczyli w zajęciach z zakresu doradztwa zawodowego. Przyswajali wiedzę o tym, że wszyscy ludzie uczą się przez całe życie. W każdym okresie życia, od najmłodszego do starszego wiekiem wciąż nabywamy nowych informacji o świecie i przydatnych umiejętności. Najpierw uczymy się czynności samoobsługowych a potem wykonywania pracy, każdy wg swoich możliwości. Nasi koledzy i koleżanki dobrze radzili sobie z rozpoznawaniem popularnych zawodów! Praca jest wartością i potrzebą każdego człowieka a pracować można w zakładach pracy, na warsztatach terapii zajęciowej, w domu… Każdy człowiek jest niepowtarzalny, możemy mieć własne ograniczenia ale mamy też mocne strony  – dlatego zawsze starajmy się robić w życiu to, co jest pomocne innym, zgodnie z własnymi możliwościami!
M.J.

15 czerwca obchodzimy Międzynarodowy Dzień Dogoterapii

Jest to dzień wszystkich psów tych małych i dużych, które z oddaniem służą człowiekowi. Przynoszą nam radość, miłość i pomagają w chorobie. Ich wierność zasługuje na zauważenie.
Podczas  spotkania z okazji Dnia Dogoterapii rozmawialiśmy na temat potrzeb psa, wybieraliśmy przedmioty niezbędne podczas spacerów, pielęgnacji i zabawy z czworonogiem. Zwróciliśmy uwagę na konieczność picia wody i częstego podawania jej zwierzętom podczas upałów.
Zostały wręczone również dyplomy i nagrody dla wyróżnionej klasy i uczennicy z okazji Międzypowiatowego Konkursu Plastycznego „Psie historie”.
A.M.

Dzień Godności

5 maja to Dzień Godności Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną, a także Dzień Walki z Dyskryminacją Osób  Niepełnosprawnych. W ubiegłym tygodniu, pod hasłem „Jesteśmy różni ale równi” przypominaliśmy i omawialiśmy z uczniami prawa osób z niepełnosprawnością intelektualną tworząc barwne plakaty, które zostały wyeksponowane na terenie naszej szkoły.

Osoby z niepełnosprawnościami mają niezbywalne prawa, tak jak osoby w pełni sprawne, i tak jak one mają swoje pasje, zainteresowania i zdolności. Na pięknych zdjęciach możemy zobaczyć szerokie spektrum zainteresowań naszych uczniów oraz wielki potencjał, jakim dysponują.
A.M.

„CZTERY KOLORY – CZTERY ŻYWIOŁY”

ZIEMIA – to czwarty żywioł, który wspólnie poznawaliśmy podczas zajęć innowacyjnych w klasie. Oglądaliśmy filmy edukacyjne, nawiązujące do obchodzonego niedawno Dnia Ziemi, wykonaliśmy prace plastyczne oraz sadziliśmy szczypiorek. Jaki kolor ma ziemia? Okazuje się, że nie tylko brązowy…

W czarnej, brązowej, rudej czy żółtawej glebie rosną zielone rośliny, dlatego również ten kolor mocno akcentowany był podczas zajęć.

Na terenie wokół szkoły zasadziliśmy również wieloletnie rośliny: bukszpany i forsycje.
Ziemia da oparcie korzeniom, wiatr ukołysze i rozsieje pyłki, słońce da ciepło potrzebne do wzrostu a woda w postaci deszczu podleje rośliny. Będą cieszyć nas swoim pięknem przez wiele lat.
A.M.

DZIEŃ ZIEMI W NASZEJ SZKOLE

Dzień Ziemi jest największym na świecie świętem ekologicznym, obchodzonym od 1970 r. W Polsce obchody Dnia Ziemi zostały zapoczątkowane w 1990 r. Celem tego święta jest promowanie proekologicznych postaw w społeczeństwie oraz budowanie wspólnej odpowiedzialności za Ziemię. My też dołączamy się do promowania postaw proekologicznych i to na wiele różnych sposobów. Jednym z nich była organizacja Plastycznego Konkursu Ekologicznego pod hasłem: „NA RATUNEK ZIEMI” dla uczniów poszczególnych klas oraz dla uczniów wraz z rodzinami. Efekty pracy zostały zaprezentowane przy wejściu głównym do szkoły.
V.S.