„CZTERY KOLORY – CZTERY ŻYWIOŁY”

W naszej szkole rozpoczęliśmy innowację pedagogiczną pt: „Cztery kolory – cztery żywioły”. Została ona opracowana dla uczniów klasy VII Szkoły Podstawowej oraz dla uczniów ostatnich klas Szkoły Przysposabiającej do Pracy. Nadrzędnym celem innowacji jest dokładniejsze poznanie czterech żywiołów, bez których nie byłoby życia na ziemi czyli ognia, wody, powietrza i ziemi oraz kolorów, które je charakteryzują i się z nimi najbardziej kojarzą.
Realizację zadań rozpoczęliśmy od koloru czerwonego czyli żywiołu ognia. Zapraszamy na fotorelację.
A.M.