XIX edycja Kampanii Białych Serc


Nasza szkoła kolejny raz przystąpiła do KAMPANII BIAŁYCH SERC. Akcja ta swoim zasięgiem obejmuje całą Polskę i jest Europejskim Solidarnym Protestem przeciwko Narkotykom i Przemocy.
Tegoroczna akcja trwa od 12 do 22 października 2023r. Nie możemy być obojętni na przemoc, uzależnienia i inne zagrożenia współczesnego świata !