20 LAT UCZNIOWSKIEGO KLUBU SPORTOWEGO „AWANS” 2003 – 2023

Uczniowski Klub Sportowy „AWANS” jest stowarzyszeniem sportowym, działającym przy Zespole Szkół Specjalnych nr 45 w Częstochowie w oparciu o Statut, Ustawę o Kulturze Fizycznej, wpisanym do ewidencji prowadzonej przez Prezydenta Miasta Częstochowa pod numerem 71 z dniem 22 października 2003 roku.

Już od dwudziestu lat z powodzeniem realizujemy zadania statutowe współpracując
z dyrektorem szkoły, władzami samorządowymi, klubami sportowymi oraz organizacjami działającymi na rzecz osób z niepełnosprawnością. Klub zrzesza uczniów, rodziców, nauczycieli, a działalność opiera na społecznej pracy swoich sympatyków.

Do najważniejszych naszych zadań należy: upowszechnianie kultury fizycznej, budzenie zamiłowania do różnych form aktywności ruchowej, wyrabianie nawyku zdrowego stylu życia oraz kształtowanie postawy sportowej zgodnej z zasadami „fair play”. Dzięki naszej pasji do sportu i nieustającemu zaangażowaniu udało się stworzyć klimat, w którym każdy uczeń niezależnie od swoich zdolności, umiejętności może realizować marzenia sportowe będąc akceptowanym i docenionym. Tradycją naszej aktywności stały się organizowane przez klub imprezy rekreacyjno-sportowe w których uczestniczy znaczna część szkolnej społeczności.

Ważnym zadaniem, które systematycznie realizujemy jest zdobywanie środków finansowych, przeznaczanych na działalność statutową klubu, oraz na wspieranie szkoły
w realizacji zadań dotyczących kultury fizycznej. Uczniowski Klub Sportowy „Awans”, podążając za nowymi i atrakcyjnymi formami aktywności fizycznej, opracował Program Szkolenia Sportowego oraz wdrożył w swoje działania innowację programową „Uczymy się grać w bocce”. Dotychczasowa działalność UKS „Awans” stanowi jedną z form promocji szkoły w środowisku lokalnym. Szczerze wierzymy, że wszystkie dotychczasowe działania wpływają na pozytywny wizerunek szkoły, dzięki czemu staje się ona dla ucznia i jego rodziców atrakcyjnym i godnym zainteresowania miejscem jego przyszłej edukacji.

W jubileuszowym roku wydany został album, zawierający historyczne, wzruszające zdjęcia przedstawiające osiągnięcia naszych reprezentantów podczas zmagań sportowych
w ostatnich dwóch dekadach. Album jest również podziękowaniem dla Dyrektora Szkoły
i wszystkich osób wspierających i zaangażowanych w działalność klubu.

Ze sportowym pozdrowieniem
UKS „AWANS”