XVII KAMPANIA BIAŁYCH SERC

Nasza szkoła przyłączyła się do XVII KAMPANII BIAŁYCH SERC, która trwa od 12 do 24 października 2021 r. Jest to Europejski Solidarny Protest Przeciwko Narkotykom i Przemocy, który ma na celu propagowanie życia bez narkotyków i upamiętnienie ofiar uzależnień. Tematem przewodnim Kampanii w roku 2021 są uzależnienia od alkoholu i jego uboczne skutki. Tegoroczne hasło ,,Od piwa nie tylko głowa się kiwa’’ wynika z faktu, że piwo jest najbardziej popularnym alkoholem wśród młodzieży.

W związku z naszym udziałem w Kampanii w oknach szkoły zostały wywieszone białe serduszka na znak solidaryzowania się z ideą Kampanii. Ten nasz mały gest niech stanie się dużym wsparciem dla solidarnego ogólnopolskiego protestu przeciwko narkotykom. Nasi uczniowie uczestniczyli w pogadankach, podczas których wspólnie przygotowaliśmy ,,Białe serduszka dla potrzebującego”. Nasza młodzież wzięła także udział w zajęciach profilaktycznych, podczas których poznawała negatywne konsekwencje działania alkoholu
i mechanizm uzależnień. Jest ono jak cieniutka niteczka, która stopniowo oplata nasze ciało, ostatecznie nie pozwalając na jakikolwiek ruch w życiu. Mówimy stanowcze NIE alkoholowi, nikotynie, narkotykom i przemocy!

Na koniec Kampanii uczestniczyliśmy w akcji ,,Serduszko do nieba”, zorganizowanej na terenie wokół szkoły. Znakiem szczególnym były rysowane kredą na chodniku białe serduszka, niesione w rękach białe balony i rysunki oraz te najważniejsze – nasze serca!

Obszerna fotorelacja, jak zwykle, na www.facebook.com

Pasowanie na ucznia

20-go października odbyło się w naszej szkole Pasowanie na Ucznia. Po złożeniu uroczystego ślubowania nowi koledzy i koleżanki stali się uczniami ZSS nr 45 na 100%! (może nawet 110)