Doradztwo zawodowe

Nasi uczniowie szkoły przysposabiającej do pracy i klasy 8 szkoły podstawowej uczestniczyli w zajęciach z zakresu doradztwa zawodowego. Przyswajali wiedzę o tym, że wszyscy ludzie uczą się przez całe życie. W każdym okresie życia, od najmłodszego do starszego wiekiem wciąż nabywamy nowych informacji o świecie i przydatnych umiejętności. Najpierw uczymy się czynności samoobsługowych a potem wykonywania pracy, każdy wg swoich możliwości. Nasi koledzy i koleżanki dobrze radzili sobie z rozpoznawaniem popularnych zawodów! Praca jest wartością i potrzebą każdego człowieka a pracować można w zakładach pracy, na warsztatach terapii zajęciowej, w domu… Każdy człowiek jest niepowtarzalny, możemy mieć własne ograniczenia ale mamy też mocne strony  – dlatego zawsze starajmy się robić w życiu to, co jest pomocne innym, zgodnie z własnymi możliwościami!
M.J.