BohaterON

Kolejny raz uczniowie naszej szkoły dołączyli do akcji BohaterOn, mającej na celu upamiętnienie i uhonorowanie uczestników Powstania Warszawskiego. Podczas zajęć obejrzeliśmy przedstawienie „Niebajka o Powstaniu Warszawskim” oraz wysłuchaliśmy nagrania „Mały roznosiciel nadziei”. Tradycyjnie wykonaliśmy także kartki dla Powstańców.