Bezpieczni w czasie ferii

Wszyscy uczniowie naszej szkoły uczestniczyli w ćwiczeniach praktycznych, pogadankach, rozmowie z panią pielęgniarką dotyczących bezpieczeństwa w czasie ferii zimowych oraz zapobieganiu chorobom w zimie.
Dowiedzieliśmy się jakie zabawy i zachowania na dworze są bezpieczne, czego nie powinniśmy robić i jak bezpiecznie poruszać się na drodze.
Wiemy też, że odpowiednie ubranie, spacery przy każdej pogodzie oraz jedzenie owoców i warzyw (szczególnie papryki) pomoże nam w zachowaniu zdrowia zimą.
A ferie tuż tuż…
A.M.