Olimpiada Sportowa „Przełam Bariery z Liberty Częstochowa”

Dnia 3 czerwca na stadionie lekkoatletycznym CKS „Budowlani” przy ul. Dąbrowskiego, odbyła się kolejna edycja Olimpiady Sportowej „Przełam Bariery z Liberty Częstochowa”.
W zawodach sportowych uczestniczyło kilkuset niepełnosprawnych sportowców: dzieci
i młodzież z częstochowskich szkół specjalnych, szkół integracyjnych, specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych, a także podopieczni organizacji pozarządowych działających
na rzecz osób niepełnosprawnych z Częstochowy i regionu.
Olimpiada, jak co roku rozpoczęła się od uroczystego przemarszu i powitania wszystkich grup oraz złożenia uroczystej przysięgi, po czym przystąpiono do rywalizacji sportowej
Chociaż konkurencje nie były łatwe, nasi reprezentanci mogli zademonstrować swoje duże umiejętności oraz prawdziwego ducha sportowej rywalizacji. Oprócz satysfakcji z samego uczestnictwa, każdy z zawodników otrzymał medal, a wszystkie placówki – okolicznościowe statuetki.

Wśród tak licznej grupy zawodników obecni byli również uczniowie naszej szkoły: Klaudia, Sebastian, Miłosz, Wiktor, Alan, Konrad i oczywiście Magda, dla której był to ostatni występ w barwach naszej szkoły, którą godnie reprezentowała przez wiele lat. Magda dziękujemy !