PAŹDZIERNIK MIESIĄCEM AAC

W tym roku MIESIĄC AAC przebiegał pod hasłem: „To było coś! Pamiętne chwile z AAC”. Wspominaliśmy szkolne obchody z lat wcześniejszych, organizując wystawę fotograficzną dla uczniów, nauczycieli i rodziców, a także pokaz slajdów przedstawiających szkolne obchody MIESIĄCA AAC.

Ponadto zorganizowaliśmy warsztaty integracyjne dla klas najmłodszych i uczniów zajęć rewalidacyjno-wychowawczych, ćwiczenia czytania uczestniczącego utworu pt.: „Nie zabieraj tego Jerzy, to do Ciebie nie należy” z wykorzystaniem komunikatorów i tablicy multimedialnej, śpiewanki-pokazywanki, zagadki z wykorzystaniem gestów Makatonu, a w klasach wykonaliśmy plakaty związane z tematyką jesienną, również wykorzystując symbole Mówika i PCS. Nagraliśmy także filmik przedstawiający prezentację piosenki Michała Cieśli pt.: „Lepszy świat” oczywiście przy użyciu gestów Makatonu i symboli Mówika.

Nasze działania zostały zauważone przez Stowarzyszenie „Mówić bez Słów – ISAAC Polska” z czego niezmiernie się cieszymy! Na zakończenie można powiedzieć o tegorocznych obchodach MIESIĄCA AAC „To było coś!”.