W pierwszą rocznicę wybuchu wojny w Ukrainie Towarzystwo Patriotyczne „Kresy” podziękowało za wsparcie prowadzonych akcji humanitarnych na rzecz Ukrainy samorządom, firmom i placówkom oświatowym. My również otrzymaliśmy symboliczne podziękowania i tym samym przekazujemy je wszystkim, którzy wsparli tę szlachetną inicjatywę i przyłączyli się do akcji pomocy dotkniętej wojną Ukrainie.