„EKOLOGIA NA CO DZIEŃ – JESTEM EKO”

W nowym roku szkolnym  2020/21 rozpoczęliśmy innowację pedagogiczną zatytułowaną „EKOLOGIA NA CO DZIEŃ – JESTEM EKO”, która jest realizowana przez uczniów klasy ósmej, a także uczniów innych klas z uwzględnieniem zasad bezpieczeństwa w związku z sytuacją epidemiczną. Innowacja ma na celu szerzenie idei ochrony środowiska naturalnego, popularyzację wiedzy ekologicznej, rozwijanie zdolności poznawczych oraz wrażliwości na problemy środowiska przyrodniczego poprzez bezpośredni kontakt z przyrodą, kształtowanie postaw proekologicznych. Realizację postawionych celów rozpoczęliśmy od prac ogrodniczych w klasie oraz w ogródku szkolnym. Przed nami wiele ciekawych, ekologicznych wyzwań!
V.S.