Konsultacje dla rodziców

Konsultacje nauczycieli z rodzicami uczniów odbywać się będą na bieżąco wg potrzeb w formie kontaktów telefonicznych lub mailowych.

Dyrektor Anna Kajda