KOMUNIKAT

SZANOWNI   RODZICE I DRODZY UCZNIOWIE

Dyrektor szkoły informuje, że na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r., w okresie od dnia 25 marca do 10 kwietnia 2020 r. zadania Zespołu Szkól Specjalnych nr 45 realizowane będą z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość .

W przypadku naszej szkoły, w celu wsparcia każdego ucznia indywidualnie i jego rodziców, wychowawcy klas oraz nauczyciele realizujący zajęcia nauczania indywidualnego i zajęcia rewalidacyjno – wychowawcze, będą na bieżąco oraz z ustaloną z Państwem częstotliwością, informować o dostępnych materiałach i możliwych formach ich realizacji.

Drodzy Rodzice i  Uczniowie liczymy na zrozumienie i współpracę. Jesteśmy do Waszej dyspozycji, pozdrawiamy, życzymy  dużo  zdrowia.

Zostańcie w domu, bądźcie bezpieczni, jesteśmy osobno, ale razem 😊