Dzień Aktywności Ruchowej – Bocce 2022

Dnia 22.06.2022r. – na terenie rekreacyjnym Zespołu Szkół Specjalnych nr 45
w Częstochowie odbył się Dzień Aktywności Ruchowej – Bocce 2022, zorganizowany przez Uczniowski Klub Sportowy „Awans”. Celem imprezy była popularyzacja tej, posiadającej wybitne walory sportowo-rehabilitacyjne, dyscypliny, rozwijanie zainteresowań sportowych uczniów oraz kształtowanie ich osobowości poprzez szlachetną rywalizację sportową
w duchu zasad wypływających z idei fair play. Na specjalnie przygotowanym korcie
w zabawach i grach sportowych uczestniczyło 30 zawodników podzielonych na dwie grupy sprawnościowe. Do turnieju głównego przystąpiło 8 zawodników: Ola, Magda, Klaudia, Miłosz, Mikołaj, Wiktor, Sebastian, Fabian, którzy łącząc zdrową rywalizację z dobrą zabawą starali się z jak największą precyzją, przy wykorzystaniu opanowanej wcześniej taktyki
i techniki, umieścić kule blisko celu. Rozgrywane pojedynki wymagały od zawodników dużych umiejętności i pełnej koncentracji. Zwycięzcą Turnieju i zdobywcą pucharu został Wiktor Hrywas, a każdy uczestnik naszego spotkania otrzymał od organizatorów pamiątkowy medal.

Ze sportowym pozdrowieniem – UKS „Awans”