Informacja

Dyrektor szkoły informuje, że w dniach
od 20 grudnia 2021r. do 9 stycznia 2021r.
szkoła pracuje w trybie stacjonarnym
na podstawie Rozporządzenia MEiN z dnia 13 grudnia 2021r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. z 2021r. poz. 2301).

Przerwa świąteczna trwa
od 23 grudnia 2021r. do 2 stycznia 2022r.