DZIEŃ RECYKLINGU

W dniu 18 marca, który jest „ŚWIATOWYM DNIEM RECYKLINGU” została przeprowadzona w szkole zbiórka zużytych baterii jako wspólne szkolne przedsięwzięcie ekologiczne. Baterie trafiły do jednego z czerwonych pojemników „BĄDŹ EKO” znajdujących się na terenie miasta Częstochowy. Funkcjonowanie czerwonych pojemników jest efektem dołączenia się miasta w ramach działań Centrum Usług Komunalnych do partnerów projektu „Elektryczne Śmieci” realizowanego przez MB Recycling, Fundację Odzyskaj Środowisko i organizację odzysku AURAEKO. Takie działania mają ułatwiać pozbywania się elektrośmieci.

Pamiętajmy, że nie ma recyklingu bez segregacji śmieci, dlatego systematycznie uczymy się prawidłowo segregować odpady.

Oto przykłady naszego szkolnego recyklingu
V.S.