Lekcja otwarta z TIK

W piątek 10 maja w naszej szkole odbyła się lekcja otwarta w ramach ministerialnego projektu pn. „Aktywna Tablica”. Zajęcia poprowadziła p. Agnieszka Choła w klasie II a. Tematem zajęć była „Wiosenna łąka i jej mieszkańcy”. Jednym z głównych celów lekcji było doskonalenie umiejętności korzystania z tablicy interaktywnej, tabletów z oprogramowaniem „Mówik” i komputera. Na lekcji wykorzystano prezentację multimedialną, muzyczne  strony www i program komputerowy „ Zwierzaki”. Uczniowie przy pomocy programu  Paint stworzyli piękny obraz łąki. Zajęcia wykorzystujące technologie informacyjno – komunikacyjne (TIK) są bardzo atrakcyjne i szczególnie lubiane przez uczniów, gdyż mogą łączyć naukę i zabawę.
A oto efekt  zajęć w postaci galerii.