KOMUNIKAT DLA RODZICÓW

SZANOWNI RODZICE
Dyrektor Zespołu Szkół Specjalnych nr 45 informuje,
że od dnia 9 kwietnia 2019r. zajęcia dydaktyczno – wychowawcze
odbywać się będą według tygodniowego planu zajęć.

Z poważaniem,
Anna Kajda
Dyrektor ZSS nr 45