Szanowni Rodzice

Dyrektor Zespołu Szkół Specjalnych nr 45 w Częstochowie informuje, że od dnia
8 kwietnia 2019 r. (poniedziałek) do odwołania planowany jest strajk nauczycieli.
Prosi się Rodziców o zapewnienie opieki dzieciom we własnym zakresie.
O zmianach będą Państwo informowani poprzez komunikaty, które zostaną wywieszone na drzwiach wejściowych do szkoły, tablicy informacyjnej w szkole oraz na stronie internetowej szkoły www.zss45.edu.pl

Z poważaniem,
Anna Kajda
Dyrektor ZSS nr 45

Informacja MEN dla rodziców

w związku ze strajkiem nauczycieli

Do obowiązków dyrektora szkoły i przedszkola należy zapewnienie uczniom bezpiecznych i higienicznych warunków pobytu na terenie placówki (1) i nie zwalnia go z tego obowiązku przystąpienie nauczycieli do strajku (2).

Strajk nie stanowi przyczyny odwołania zajęć w przedszkolu i szkole oraz jej zamknięcia (3).

W sytuacji strajku w przedszkolu lub szkole, dyrektor ma obowiązek zawiadomienia o tym fakcie rodziców uczniów.
Zapewnienie opieki (4) odbywa się zgodnie z planem pracy przedszkola oraz szkoły, tj. z tygodniowym rozkładem zajęć dydaktyczno‐wychowawczych, w tym godzin pracy świetlicy, łącznie z zapewnieniem posiłku, jeżeli dziecko z niego korzysta.

Jeżeli rodzic został powiadomiony o strajku, wówczas ma prawo do informacji o sposobie zapewnienia przez szkołę lub przedszkole zajęć opiekuńczych w tym czasie.

Rodzic, jeśli nie otrzyma komunikatu od dyrektora szkoły lub przedszkola, że nauczyciele przystępują do strajku, bez obaw może przyprowadzić lub wysyłać dziecko do szkoły i nie może spotkać się z sytuacją odesłania lub nieprzyjęcia dziecka do placówki oświatowej.
Jeżeli pomimo wskazanych obowiązków dyrektora szkoły lub przedszkola, rodzic nie otrzyma wystarczającej informacji, a placówka nie zapewnia opieki dziecku na czas strajku, powinien zgłosić ten fakt do organu prowadzącego (5) oraz kuratora oświaty (6).

  1. Art. 68 ust. 1 pkt 6 i ust. 5 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996, z późn. zm.) oraz § 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003 r. poz. 69, z późn. zm.).
  2. Art. 7 ustawy z 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2018 r. poz. 967, z późn. zm.).
  3. § 18 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003 r. poz. 69, z późn. zm.).
  4. Art. 44 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996, z późn. zm.), Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie wymagań wobec szkół i placówek (Dz.U. z 2017 r. poz. 1611), Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie ramowych planów nauczania dla publicznych szkół (Dz.U. z 2017 r. poz. 703) oraz Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 lutego 2012 r. w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych (Dz.U. z 2012 r. poz. 204).
  5. Art. 10 ust 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996, z późn. zm.).
  6. Art. 51 ust 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996, z późn. zm.).

DZIEŃ TEATRU

Międzynarodowy Dzień Teatru uchwalono w 1961 roku podczas światowego kongresu Międzynarodowego Instytutu Teatralnego w Helsinkach. Datę 27 marca przyjęto na pamiątkę otwarcia Teatru Narodów w Paryżu w 1957 roku.
W naszej szkole po raz pierwszy uroczyście obchodzono  to święto 4 kwietnia.
W tym dniu mieliśmy okazję obejrzeć prezentację multimedialną, która na chwilę przeniosła nas do magicznego miejsca, jakim jest teatr. Poznaliśmy historię koła teatralnego „Pigmalion” działającego od 2003 roku i jego liczne występy podczas Przeglądu Małych Form Teatralnych „Terapia przez sztukę”. Miłą niespodzianką dla uczniów było przygotowanie przez najstarszych kolegów i koleżanki, bajki wg scenariusza specjalnie napisanego na ten występ. Młodzi aktorzy ożywiając kukiełki na scenie wykazali się nie lada talentem. Na zakończenie wszyscy wykonaliśmy maski, które stanowiły niezwykłą ozdobę podczas pozowania do wspólnego zdjęcia. Dziękujemy wszystkim za wspólną zabawę 🙂
A.Ch.